Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Metrology
Learning outcome:
Potrafi projektować układy pomiarowe dla wybranych cech
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U07
    potrafi projektować, zgodnie z zadaną specyfikacją oraz wykonywać typowe dla kierunku studiów proste urządzenia, obiekty, systemy lub realizować procesy, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów, stosując zasady bezpieczeństwa związane z pracą w środowisku przemysłowym