Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Electronic Devices
Learning outcome:
Student ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera – elektryka, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje
Connections with FLO:
  • ETP1A_K02
    ma świadomość ważności i rozumie pozatechniczne aspekty i skutki działalności inżyniera, w tym jej wpływ na środowisko, i związaną z tym odpowiedzialność za podejmowane decyzje;
  • ETE1A_K02
    understand the validity of and understand non-technical aspects and effects of the engineer's activities, including its impact on the environment, and the responsibility for the decisions;