Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Electronic Devices
Learning outcome:
Student potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować pozyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie
Connections with FLO:
  • ETP1A_U02
    potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych i innych źródeł; potrafi integrować uzyskane informacje, dokonywać ich interpretacji, a także wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie; ma umiejętność samokształcenia się, m.in. w celu podnoszenia kompetencji zawodowych;
  • ETE1A_U02
    It can retrieve information from the literature, databases, and other sources; can integrate information, their interpretation, and also draw conclusions and formulate and justify reviews; has the ability of self-education, m.in. to improve the professional competence;