Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Electronic Devices
Learning outcome:
Student dysponuje ogólną wiedzą na temat technik pomiarowych podstawowych parametrów i charakterystyk elementów półprzewodnikowych
Connections with FLO:
  • ETP1A_W07
    ma podstawową wiedzę w zakresie metrologii, zna i rozumie metody pomiaru i ekstrakcji podstawowych wielkości charakteryzujących elementy i układy elektroniczne różnego typu, zna metody obliczeniowe i narzędzia informatyczne niezbędne do analizy wyników eksperymentu;
  • ETE1A_W07
    has basic knowledge in metrology, knows and understands the methods of measurement and the extraction of basic size characterizing elements and various types of electronic systems, knows the calculation methods and software tools necessary to analyze the results the experiment;