Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Electronic Devices
Learning outcome:
Student posiada wiedzę nt. opisu i modelowania elementów elektronicznych dla potrzeb analizy układów
Connections with FLO:
  • ETP1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki, obejmującą algebrę, analizę, probabilistykę oraz elementy matematyki dyskretnej i metod numerycznych, niezbędne do: opisu i analizy działania obwodów elektrycznych, układów elektronicznych, przetwarzania sygnałów oraz analizy i modelowania sieci telekomunikacyjnych. Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie analizy matematycznej, w szczególności: -rachunku różniczkowego i całkowego funkcji jednej zmiennej oraz jego zastosowań -rachunku różniczkowego i całkowego funkcji wielu zmiennych oraz jego zastosowań - równań różniczkowych zwyczajnych Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie: - elementów algebry i algebry liniowej - elementów logiki - geometrii analitycznej w R2 i R3 - elementów matematyki dyskretnej Ma uporządkowaną wiedzę w zakresie probabilistyki, w szczególności: - rachunku prawdopodobieństwa - statystyki matematycznej
  • ETE1A_W01
    has knowledge of mathematics, including algebra, analysis, probabilistykę and elements of discrete mathematics and numerical methods, necessary to: description and analysis of the operation of electrical circuits, electronic circuits, signal processing, and analysis and modeling of telecommunications networks. Has an ordered knowledge of mathematical analysis, in particular: -Calculus and calculus of functions of one variable and its uses -calculus and calculus of functions of many variables and its uses -equations ordinary differential Has structured knowledge of: -the elements of algebra and linear algebra -logic elements -analytic geometry in R2 and R3 -elements of discrete mathematics Has structured knowledge of probability, in particular: - probability -statistics