Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Praca dyplomowa
Learning outcome:
Ma świadomość znaczenia refleksji humanistycznej i społecznej dla rozumienia procesów i przemian zachodzący we współczesnych społeczeństwach i jest aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego.
Connections with FLO:
  • KLT2A_K09
    Ma świadomość znaczenia humanistyki dla rozumienia współczesnych procesów społecznych, politycznych, gospodarczych i kulturowych.