Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Informatics
Learning outcome:
zna i rozumie zasady algorytmizacji zadań, zapisu algorytmów, zna zasady programowania strukturalnego
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W09
    zna podstawowe metody, narzędzia (w tym informatyczne) i techniki pozyskiwania danych i informacji pozwalające opisywać: struktury i instytucje społeczne, relacje pomiędzy podmiotami rynkowymi w skali mikro i makro, zachowania człowieka, przyczyny i konsekwencje jego decyzji