Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Decision Support Systems
Learning outcome:
Potrafi zbudować model i dobrać metodę poszukiwania najlepszej decyzji stosownie do specyfiki zadania. Potrafi wybierać rozwiązania informatyczne odpowiednie do wspierania typowych procesów decyzyjnych w przedsiębiorstwie.
Connections with FLO:
  • ZIP2A_U03
    potrafi wykorzystywać posiadaną wiedzę, formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy uwzględniające także aspekty pozatechniczne; wykonywać zadania w warunkach nie w pełni przewidywalnych przez dobór oraz stosowanie właściwych metod i narzędzi, w tym zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych, a także potrafi przystosować istniejące lub opracować ponownie nowe metody i narzędzia do formułowania i testowania hipotez związanych z prostymi problemami badawczymi