Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Decision Support Systems
Learning outcome:
Umie stosować algorytmy wnioskowania regułowego, sztuczne sieci neuronowe oraz metaheurystyki inspirowane naturą do wspierania podejmowania decyzji.
Connections with FLO:
  • ZIP2A_U01
    potrafi planować i przeprowadzać złożone eksperymenty, w tym pomiary i symulacje komputerowe, interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski wykorzystując do tego metody analityczne, symulacyjne, eksperymentalne, informatyczne; potrafi dokonywać krytycznej analizy wykorzystanych metod, narzędzi, sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań technicznych i oceniać te rozwiązania