Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Decision Support Systems
Learning outcome:
Zna podstawowe metody wspierania procesów podejmowania decyzji, w tym metody sztucznej inteligencji.
Connections with FLO:
  • ZIP2A_W05
    zna metody, narzędzia (w tym informatyczne) i techniki pozyskiwania danych i informacji pozwalające opisywać: struktury i instytucje społeczne, relacje pomiędzy podmiotami rynkowymi w skali mikro i makro, zachowania człowieka, przyczyny i konsekwencje jego decyzji