Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Electrotechnics and Electronics
Learning outcome:
podstawowe elementy obwodów elektrycznych i elektronicznych
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W02
    zna w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii stanowiące podstawową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu studiowanego kierunku