Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Mining & Economy
Learning outcome:
Student umie określać lokalizację zakładu wydobywczego.
Connections with FLO:
  • IKS1A_U01
    Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; posługiwać się językiem technicznym z zakresu kształtowania środowiska, wyrażać własną opinię na temat zagadnień inżynierskich z zastosowaniem zaawansowanych technik informacyjno-komunikacyjnych