Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Fundamentals of Economy
Learning outcome:
czynniki wzrostu i rozwoju gospodarczego i istotę koncepcji zrównoważonego rozwoju
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W03
    zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna trendy ich rozwoju, w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym
  • ZIP1A_W10
    zna i rozumie pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej, w tym aspekty społeczne, ekonomiczne, prawne, finansowe, marketingowe, ekologiczne.