Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Zarządzanie projektem
Learning outcome:
Student potrafi opracowywać projekty w dostosowaniu do sytuacji techniczno-organizacyjnej w przedsiębiorstwie
Connections with FLO:
  • IPZ1A_K02
    Ma świadomość i jest gotów do inicjowania działań na rzecz środowiska naturalnego, społeczno-gospodarczego i interesu publicznego, w tym w zakresie racjonalnego wykorzystania surowców i energii w myśl zasad zrównoważonego rozwoju oraz jest gotów do myślenia i działania w sposób przedsiębiorczy.
  • IPZ1A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania, w tym dbanie o dorobek i tradycje zawodu.