Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Zarządzanie projektem
Learning outcome:
Student ma wiedzę z zakresu stosowanych metod i technik zarządzania projektem/pakietem projektów
Connections with FLO:
  • IPZ1A_W03
    Zna i rozumie znaczenie surowców mineralnych i źródeł energii w rozwoju gospodarczym oraz uwarunkowania działalności przedsiębiorstw przemysłowych w otoczeniu społecznym, kulturowym i środowiskowym w świetle wyzwań współczesnej cywilizacji.
  • IPZ1A_W04
    Zna i rozumie podstawowe fakty i pojęcia związane z ekonomiczno-finansowymi i prawnymi uwarunkowaniami działalności gospodarczej (w tym przedsiębiorczości indywidualnej) oraz koncepcjami zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.