Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Kinematic and dynamic simulation of mechanical systems
Learning outcome:
Knows how to use the simulation results for verifying the specific construction design in scope of functionality and structural strength, as well as how to implement simulation to optimize the construction.
Connections with FLO:
 • MBM1A_W01
  ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
 • MBM1A_W12
  ma szczegółową wiedzę związaną z projektowaniem, wytwarzaniem i eksploatacją podstawowych rodzajów maszyn i urządzeń energetycznych, technologicznych i transportowych
 • IMM1A_W01
  ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową
 • IMM1A_W10
  ma uporządkowaną i podbudowaną teoretycznie wiedzę ogólną związaną z inżynierią mechaniczną i inżynierią materiałową w zakresie eksploatacji maszyn i urządzeń mechanicznych, układów mechanicznych oraz systemów wytwórczych
 • MBM1A_W04
  ma wiedzę w zakresie mechaniki oraz teorii mechanizmów konieczną do formułowania
 • MBM1A_W05
  i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem maszyn
 • MBM1A_W09
  ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania przemysłowego jako dyscypliny inżynierskiej powiązanej z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania