Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Kinematic and dynamic simulation of mechanical systems
Learning outcome:
Knows the procedure of simulation preparation in CAD software, based on Autodesk Inventor Dynamic Simulation example. Knows how to model joints and contacts between elements and with kind of joints models are used in CAD programs and how to convert 3D mechanism joints into mechanical ones.
Connections with FLO:
  • MBM1A_W04
    ma wiedzę w zakresie mechaniki oraz teorii mechanizmów konieczną do formułowania
  • MBM1A_W05
    i rozwiązywania zadań związanych z projektowaniem maszyn
  • MBM1A_W09
    ma elementarną wiedzę w zakresie zarządzania przemysłowego jako dyscypliny inżynierskiej powiązanej z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania