Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Quality menagement
Learning outcome:
Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu informacji o korzystnych jak i niekorzystnych aspektach działalności związanej z produkcją i stosowaniem związków chemicznych
Connections with FLO:
 • TCH1A_K02
  jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i dbania o dorobek i tradycję zawodową oraz do podjęcia świadomej roli społecznej absolwenta uczelni technicznej
 • IMT1A_K01
  Ma świadomość roli społecznej absolwenta uczelni technicznej i jest gotów do dokształcania się i podnoszenia kompetencji zawodowych, krytycznie ocenia posiadaną wiedzę, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy.
 • IMT1A_K03
  Ma świadomość ważności zachowania w sposób profesjonalny i przestrzegania zasad etyki zawodowej.
 • TCH2A_K01
  Absolwent jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych