Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Seminarium dyplomowe
Learning outcome:
Potrafi znaleźć i efektywnie korzystać z baz danych, źródeł książkowych oraz innych form materiałów przy pisaniu pracy magisterskiej
Connections with FLO:
  • IGR2A_U05
    Potrafi zaprojektować zgodnie z zadaną specyfikacją oraz wykonać typowy dla inżynierii górniczej, obiekt, system, układ technologiczny lub zrealizować proces, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów.