Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Drug design
Learning outcome:
Students will be aware of interactions between human organis and selected pharmaceuticals.
Connections with FLO:
  • IMT2A_U05
    Potrafi przygotować i przedstawić opracowanie naukowe w języku polskim i angielskim na temat realizacji zadania projektowego lub badawczego oraz poprowadzić dyskusję dotyczącą przedstawionych wyników