Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Drug design
Learning outcome:
Students will be informed about side effects of toxins and pharmaceuticals in the nearest environment.
Connections with FLO:
  • IMT2A_W01
    Ma poszerzoną i pogłębioną wiedzę w zakresie nauk podstawowych niezbędną do zrozumienia zjawisk występujących przy wytwarzaniu, badaniu oraz eksploatacji materiałów inżynierskich