Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Metodyka i prowadzenie szkoleń
Learning outcome:
problematykę kształcenia dorosłych oraz istotę procesu szkoleniowego, znajomość metod prowadzenia szkoleń
Connections with FLO:
  • IPZ2A_W02
    Posiada wiedzę na temat procesów zachodzących w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych; zna zaawansowane metody, techniki i narzędzia stosowane do rozwiązywania zadań inżynierskich, w tym możliwości wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych.