Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Metodyka i prowadzenie szkoleń
Learning outcome:
tematykę z zakresu andragogiki oraz znajomość metod szkolenia
Connections with FLO:
 • BG3A_W02
  Posiada pogłębioną wiedzę na temat metodologii pracy naukowej, przygotowywania publikacji i właściwej prezentacji wyników prowadzonych badań.
 • BG3A_W03
  Posiada podstawową wiedzę ogólną na temat prowadzenia zajęć dydaktycznych. Ma poszerzoną wiedzę prowadzenia zajęć w obszarze swoich zainteresowań naukowych.
 • BG3A_W04
  Wiedza z zakresu „soft skills” (np. intuicja, kreatywność, wewnętrzna motywacja etc.- inna niż dydaktyczna).
 • IPZ2A_W02
  Posiada wiedzę na temat procesów zachodzących w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych; zna zaawansowane metody, techniki i narzędzia stosowane do rozwiązywania zadań inżynierskich, w tym możliwości wykorzystania specjalistycznych programów komputerowych.
 • IPZ2A_W04
  Zna i rozumie w stopniu pogłębionym fakty i pojęcia związane z ekonomiczno-finansowymi i prawnymi uwarunkowaniami działalności gospodarczej (w tym przedsiębiorczości indywidualnej) oraz koncepcjami zarządzania współczesnymi przedsiębiorstwami przemysłowymi zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.