Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Theory of elasticity and plasticity
Learning outcome:
Student potrafi zastosować wiedzę teoretyczną z wykładów do budowy modeli numerycznych (MES) uwzględniających odkształcenia plastyczne konstrukcji, oraz analizować otrzymane wyniki.
Connections with FLO:
  • KWP2A_U02
    Posiada ugruntowane umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym w celu weryfikacji poprawności procesów kształtowania wyrobów metalowych oraz poprawnie interpretować wyniki obliczeń komputerowych.