Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Theory of elasticity and plasticity
Learning outcome:
Student zna właściwości mechaniczne tworzyw odlewniczych wyznaczane w próbach zmęczenia niskocyklowego oraz mechaniki pękania
Connections with FLO:
  • KWP2A_W02
    Posiada poszeroną wiedzę ogólną o stopach odlewniczych, w zakresie kształtowania ich struktury, możliwości obróbki plastycznej, ohrony przed korozją, metod ich otrzymania i kontroli pod względem jakości