Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Zintegrowane systemy wytwarzania
Learning outcome:
Potrafi wytypować właściwe narzędzia i oprzyrządowanie do realizacji procesów obróbkowych w systemach wytwarzania.
Connections with FLO:
  • MBM2A_U01
    posiada umiejętności posługiwania się zaawansowaną wiedzą z zakresu nauk podstawowych przydatną do projektowania, wytwarzania i eksploatacji maszyn i systemów wytwórczych
  • MBM2A_U13
    potrafi integrować wiedzę z różnych dziedzin i dyscyplin oraz zastosować podejście systemowe, uwzględniające także aspekty pozatechniczne