Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Zintegrowane systemy wytwarzania
Learning outcome:
Rozwija swe kompetencje z zakresu informatyzacji procesów wytwarzania odpowiednio do postępu i zaawansowania nowych generacji oprogramowania wspierającego wytwarzanie.
Connections with FLO:
  • MBM2A_K02
    ma potrzebę ciągłego dokształcania się oraz podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych