Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Zarządzanie karierą i rozwojem osobistym
Learning outcome:
Zna metody wyznaczania celów zawodowych i osobistych oraz techniki motywowania do ich osiągniecia
Connections with FLO:
  • MBM2A_W13
    zna strukturę systemu produkcyjnego, wraz z integracją logistyczną (przepływów usług i materiałów) i informatyczną (przepływów informacji) oraz posiada wiedzę dotyczącą zarządzania procesami i prowadzenia działalności gospodarczej