Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Zarządzanie karierą i rozwojem osobistym
Learning outcome:
Wybiera drogę porozumienia w sytuacjach konfliktowych z uwzględnieniem starategi win-win
Connections with FLO:
  • MBM2A_K04
    zna ogólne zasady tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości, wykorzystującej wiedzę ze studiowanej dyscypliny, potrafi myśleć i działać w sposób przedsiębiorczy
  • MBM2A_K06
    ma opanowane umiejętności współpracy z ludźmi, kierowania zespołami oraz zarządzania jednostkami przemysłowymi i naukowo-badawczymi.