Module learning outcome data:
Code:
M_U003
Category:
Skills
Module:
Zarządzanie karierą i rozwojem osobistym
Learning outcome:
Potrafi zaprojektować plan budowy i umacniania swojej marki osobistej wykorzystując do tego nowoczesne narzędzia marketingowe, social media oraz kompetencje osobiste
Connections with FLO:
 • MBM2A_U06
  ma umiejętności i rozumie: społeczne, ekonomiczne, prawne i inne pozatechniczne uwarunkowania działalności inżynierskiej oraz potrafi je uwzględniać w praktyce inżynierskiej
 • MBM2A_U07
  ma umiejętności zarządzania, w tym zarządzania jakością, i zna podstawowe zasady prowadzenia działalności gospodarczej
 • MBM2A_U08
  umie prezentować własne idee używając nowoczesnych technik multimedialnych
 • MBM2A_U09
  ma umiejętność samouczenia i korzystania z technologii internetowych
 • MBM2A_U24
  posiada umiejętność wykonania pracy przejściowej i magisterskiej oraz ich prezentacji