Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Problemy wytrzymałości materiałów
Learning outcome:
Student rozumie mechanizmy rządzące zmianami stanów naprężenia i odkształcenia w procesie uplastycznienia ciała
Connections with FLO:
  • MBM1A_W01
    ma wiedzę w zakresie matematyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
  • MBM1A_W02
    ma wiedzę w zakresie podstaw fizyki konieczną do formułowania i rozwiązywania zadań związanych z inżynierią mechaniczną i inżynierią wytwarzania
  • MBM1A_W04
    ma wiedzę w zakresie mechaniki oraz teorii mechanizmów konieczną do formułowania