Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Design of information technologies for production management in foundry engineering
Learning outcome:
Student zna i rozumie problemy informatycznego podejmowania decyzji w zarządzaniu produkcją.
Connections with FLO:
  • KWP2A_W06
    Posiada poszerzoną wiedzę ekonomiczną w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zna zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego