Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Design of information technologies for production management in foundry engineering
Learning outcome:
Student zna metodologię analizy i projektowania systemów informatycznych.
Connections with FLO:
  • KWP2A_W03
    Posiada poszerzoną wiedzę w zakresie tworzenia cyfowego zapisu elementów konstrukcyjnych, ich modelowania, symulowania procesów fizycznych, programowania i przetwarzania danych za pomocą komputerów i systemów informatycznych w obszarze procesów odlewniczych
  • KWP2A_W06
    Posiada poszerzoną wiedzę ekonomiczną w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej. Zna zasady ochrony własności intelektualnej i przemysłowej oraz prawa autorskiego