Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Design of information technologies for production management in foundry engineering
Learning outcome:
Student potrafi rozwiązywać praktyczne problemy podejmowania decyzji w różnych zagadnieniach zarządzania produkcją.
Connections with FLO:
  • KWP2A_U02
    Posiada ugruntowane umiejętność posługiwania się oprogramowaniem komputerowym w celu weryfikacji poprawności procesów kształtowania wyrobów metalowych oraz poprawnie interpretować wyniki obliczeń komputerowych.
  • KWP2A_U05
    Posiada umiejętność doboru stopów do określonych zastosowań w metalurgii i odlewnictwie i jest przygotowany do doradztwa techniczno-ekonomicznego w tym zakresie
  • KWP2A_U06
    Potrafi zaprojektować biznes plan wymagany przy rozpoczęciu i kontynuacji działalności gospodarczej, w powiązaniu z analizą inżynierską wdrażanego projektu w oparciu o ugruntowaną znajomość pojęć ekonomicznych.