Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Specjalistyczne roboty strzałowe w budownictwie
Learning outcome:
Student ma uporządkowaną wiedzę w zakresie Prawa budowlanego i rozporządzeń wykonawczych dotyczących likwidacji obiektów budowlanych.
Connections with FLO:
  • BUD2A_W01
    Posiada wiedzę z zakresu wybranych działów nauk ścisłych i przyrodniczych przydatną do formułowania, analizy i rozwiązywania złożonych zadań inżynierskich, ze szczególnym uwzględnieniem procesów budowlanych, w tym z użyciem specjalistycznego oprogramowania.
  • BUD2A_W03
    Ma pogłębioną wiedzę na temat własności materiałów, modelowania materiałów i konstrukcji budowlanych.
  • BUD2A_W06
    Zna procesy zachodzące w cyklu życia obiektów budowlanych oraz innych systemów technicznych.