Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Specjalistyczne roboty strzałowe w budownictwie
Learning outcome:
Student ma świadomość realizacji zadań zgodnie z szeroko rozumianym bezpieczeństwem w zakresie likwidacji obiektów budowlanych.
Connections with FLO:
  • BUD2A_K02
    Jest gotów zorganizować pracę zespołu specjalistów, dokonywać krytycznej analizy i oceny sposobu funkcjonowania istniejących rozwiązań wobec pojawiających się nowych wyzwań i warunków, zaplanować i przeprowadzić konsultacje z interesariuszami wykorzystując do tego różnego typu środki komunikacji interpersonalnej.
  • BUD2A_K03
    Jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane decyzje w dziedzinie działań inżynierskich, ekonomicznych, prawnych i społecznych, cechuje się krytyczną postawą w zakresie oceny skutków i efektywności podejmowanych działań.