Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Specjalistyczne roboty strzałowe w budownictwie
Learning outcome:
Student ma wiedzę w zakresie doboru optymalnej technologii likwidacji obiektów budowlanych metodami wybuchowymi i mechanicznymi.
Connections with FLO:
  • BUD2A_W03
    Ma pogłębioną wiedzę na temat własności materiałów, modelowania materiałów i konstrukcji budowlanych.
  • BUD2A_W05
    Zna i rozumie pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego; potrafi korzystać z zasobów informacji patentowej, zna i stosuje przepisy prawa budowlanego.
  • BUD2A_W06
    Zna procesy zachodzące w cyklu życia obiektów budowlanych oraz innych systemów technicznych.