Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Specjalistyczne roboty strzałowe w budownictwie
Learning outcome:
Student ma podstawową wiedzę na temat materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego.
Connections with FLO:
  • BUD2A_W03
    Ma pogłębioną wiedzę na temat własności materiałów, modelowania materiałów i konstrukcji budowlanych.
  • BUD2A_W06
    Zna procesy zachodzące w cyklu życia obiektów budowlanych oraz innych systemów technicznych.