Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Specjalistyczne roboty strzałowe w budownictwie
Learning outcome:
Student potrafi realizować projekty/zadania zespołowo, współpracować w grupie realizując swoją część zadania.
Connections with FLO:
  • BUD2A_K01
    Jest świadomy swojej wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych, jest gotów uczestniczyć w ich upowszechnianiu oraz rozumie potrzebę i wyraża gotowość dalszego kształcenia (rozwoju) w ramach podnoszenia własnych kwalifikacji zawodowych i osobistych.