Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Foundry engineering of non-ferrous metals alloys
Learning outcome:
Student zna podstawowe stopy metali nieżelaznych: Al, Cu, Zn, Sn, Pb oraz metali szlachetnych. Student zna zanieczyszczenia metali i stopów metali nieżelaznych, przyczyny ich powstawania oraz sposoby ich usuwania. Student zna technologię topienia, rafinacji, modyfikacji i odlewania omawianych stopów.
Connections with FLO:
  • KWP2A_W02
    Posiada poszeroną wiedzę ogólną o stopach odlewniczych, w zakresie kształtowania ich struktury, możliwości obróbki plastycznej, ohrony przed korozją, metod ich otrzymania i kontroli pod względem jakości
  • KWP2A_W04
    Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu technologii przygotowania form odlewniczych (piaskowych, kokilowych, ciśnieniowych) dla odlewów ze stopów metali (żeliwnych, staliwnych i metali nieżelanych) oraz tworzyw sztucznych