Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Foundry engineering of non-ferrous metals alloys
Learning outcome:
Student potrafi dobrać wsad oraz rodzaj pieca, opracować technologię topienia, rafinacji i modyfikacji wybranych stopów metali nieżelaznych.
Connections with FLO:
  • KWP2A_U08
    Potrafi samodzielnie opracowywać dane empiryczne. Ma umiejętność wyciągania i formułowania własnych wniosków na temat charakteru zjawiska lub procesu w jżyku polskim i obcym (angielskim) na poziomie B2. Jest zdolny do samodzielnego uczenia się, szczególnie w obszarze wiedzy inżynierskiej.