Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Foundry engineering of non-ferrous metals alloys
Learning outcome:
Student zna rodzaje i przyczyny powstawania wad odlewniczych. Student posiada ogólną wiedzę w zakresie struktur podstawowych układów metali nieżelaznych.
Connections with FLO:
  • KWP2A_U03
    Potrafi właściwie dobrać maszyny i urządzenia niezbedne do realizacji wybranych procesów odlewniczych i metalurgicznych oraz potrafi zaprojektować ciąg technologiczny z zastsowaniem zasady automatyki i robotyki do produkcji odlewów
  • KWP2A_U04
    Potrafi praktycznie wykorzystać wiedzę o właściwościach fizycznych, mechanicznych oraz technologicznych materiałów i tworzyw inżynierskich stsowanych we współczesnej technice