Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Combinatorics on words
Learning outcome:
Potrafi samodzielnie wykorzystać metody generowania słów okresowych i słów bez powtórzeń
Connections with FLO:
  • MAT2A_W07
    3) zna powiązania zagadnień wybranej dziedziny z innymi działami matematyki teoretycznej i stosowanej
  • MAT2A_W08
    zna zaawansowane techniki obliczeniowe, wspomagające pracę matematyka i rozumie ich ograniczenia
  • MAT2A_U16
    potrafi konstruować modele matematyczne, wykorzystywane w konkretnych zaawansowanych zastosowaniach matematyki