Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Combinatorics on words
Learning outcome:
Potrafi samodzielnie i zespołowo pracować nad projektem
Connections with FLO:
  • MAT2A_K03
    potrafi pracować zespołowo; rozumie konieczność systematycznej pracy nad wszelkimi projektami, które mają długofalowy charakter