Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Combinatorics on words
Learning outcome:
Potrafi samodzielnie wykorzystać znalezioną przez siebie literaturę
Connections with FLO:
  • MAT2A_K06
    potrafi samodzielnie wyszukiwać informacje w literaturze, także w językach obcych