Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Zarządzanie strategiczne i modele biznesowe przedsiębiorstw
Learning outcome:
Student potrafi realizować zespołowo powierzone zadanie.
Connections with FLO:
  • IPZ2A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania, w tym dbanie o dorobek i tradycje zawodu oraz podtrzymywanie etosu zawodu.