Module learning outcome data:
Code:
M_K002
Category:
Social competence
Module:
Zarządzanie strategiczne i modele biznesowe przedsiębiorstw
Learning outcome:
Ma świadomość potrzeby ciągłej aktualizacji posiadanej wiedzy.
Connections with FLO:
  • IPZ2A_K01
    Ma świadomość konieczności krytycznej oceny posiadanej wiedzy, uznawania znaczenia wiedzy oraz podnoszenia własnych kompetencji, w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych, w szczególności w obszarze przemysłu surowcowego, energetyki i środowiska.
  • IPZ2A_K03
    Ma świadomość odpowiedzialności za realizowane zadania, przestrzegania zasad etyki zawodowej oraz kultywowania i upowszechniania wzorów właściwego postępowania, w tym dbanie o dorobek i tradycje zawodu oraz podtrzymywanie etosu zawodu.