Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Maszynoznawstwo
Learning outcome:
pozyskiwać informacje z katalogów branżowych oraz Polskich Norm dotyczące konstrukcji maszyn i urządzeń technicznych oraz wykonać podstawowe obliczenia wynikające z zastosowania wybranych elementów mechanicznych.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_U04
    potrafi dobierać źródła i informacje z nich pochodzące, dokonywać oceny, krytycznej analizy i syntezy tych informacji; potrafi wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, aby rozwiązywać zadania inżynierskie, analizować i prawidłowo interpretować zjawiska społeczne i rynkowe i planować oraz organizować pracę w zespole