Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Maszynoznawstwo
Learning outcome:
pojęcie cyklu życia urządzeń i obiektów technicznych oraz podstawowe procesy w nim zachodzące
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W03
    zna i rozumie podstawowe procesy zachodzące w cyklu życia urządzeń, obiektów i systemów technicznych. Zna trendy ich rozwoju, w tym zagadnienia związane z rozwojem zrównoważonym