Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Mechanika i wytrzymałość materiałów
Learning outcome:
Zna podstawowe terminy dotyczące statyki, kinematyki, dynamiki i wytrzymałości materiałów oraz podstawowe jednostki dotyczące wielkości mechanicznych.
Connections with FLO:
  • ZIP1A_W02
    zna w zaawansowanym stopniu zagadnienia z zakresu matematyki, fizyki, chemii stanowiące podstawową wiedzę do formułowania i rozwiązywania zadań z zakresu studiowanego kierunku